top of page

De eigenschappen van cellulose-isolatie.

Cellulosevlokken of papiervlokken
 • Hoeveel warmte uw woning verliest door zijn isolatie is afhankelijk van twee factoren: de dikte van de isolatie en hoe goed het materiaal de warmte tegenhoudt.

 • Dit laatste noemen we de warmtegeleidingscoëfficiënt. Technisch wordt dit aangeduid als λ-waarde (lambda-waarde) en uitgedrukt in W/mK (Watt per meter Kelvin). Dit getal geeft aan hoeveel warmte dat er bij een temperatuurverschil van 1 Kelvin stroomt door een isolatiestuk van 1 m dik.

 • Hoe lager dit getal, hoe minder warmteverlies en dus hoe beter het materiaal isoleert. Van isolatiemateriaal wordt er gesproken als dit getal kleiner is dan 0.065 W/mK.

 • Cellulose isolatie heeft een lambda waarde van 0,038 W/mK, wat vergelijkbaar is met rotswol, glaswol, hennep en houtwol.

Een zeer goede isolatie tegen de koude.

Goede isolatiefactor
Cellulose inblazen in een dak compartiment

Naadloze aansluiting door de inblaas-techniek.

 • Daar er bij het handmatig plaatsen van isolatiedekens of isolatie-platen vaak spleten en kieren ongeïsoleerd blijven, kunnen we door de inblaastechniek van cellulose isolatie garanderen dat iedere hoek of spleet volledig gevuld wordt met isolatie. Een groot voordeel!

De beste isolatie tegen geluidsoverlast.

 • Isoleren tegen geluid van buitenaf is in vele gebouwen een absolute must. Onophoudelijk verkeer zorgt het hele jaar door voor geluidsoverlast. Laat daarom zéker deze factor ook meebepalen voor de keuze van het isolatiemateriaal.

 • Simpel uitgelegd: indien u wil voorkomen dat lawaai tot binnen (of van de ene ruimte naar de andere) doordringt, is het van belang het juiste isolatiemateriaal te gebruiken.

 • Niet alle isolatiematerialen isoleren tegen geluid! Cellulose isolatie wèl!

 • Theoretisch werkt dit doordat het isolatiemateriaal de geluidsgolven absorberen en aldus het geluid dempen.

 • Harde isolatiematerialen zoals polystyreen-platen, versterken echter de geluidgolven! M.a.w. indien het dak van uw woning geïsoleerd is met polystyreen platen, dan worden de geluidsgolven die doordringen door het dak, nog luider ervaren binnen dan buiten!

 • Het plaatsen van harde isolatieplaten op het dak van uw woning is misschien soms de goedkoopste oplossing en biedt qua isolatie tegen koude een goede oplossing Plaats dit echter nooit wanneer uw woning gelegen is aan een drukke weg of in een lawaaierige omgeving. U zal hier achteraf veel spijt van krijgen en dan is het echter onbegonnen werk om dat probleem te gaan op lossen.

 • Cellulose isolatie heeft een hoog geluidsabsorptievermogen. De combinatie van het inblazen van de cellulosevlokken in de luchtdichte compartimenten resulteert in een isolatiemassa met een hoge capaciteit om geluidsgolven te absorberen. Uw rust is verzekerd!

Naadloze aansluiting
Geluidsisolerend

Bij brand heeft u meer tijd om uzelf en uw dierbaren te redden.

 • Door het hoge organische aandeel van cellulose isolatie, is het logischerwijze een brandbaar bouwproduct (bouwproduct klasse C S2 d0, normaal brandbaar, gemiddelde rookontwikkeling, geen druppelvorming). Net zoals massief hout, de meeste bouwplaten op basis van hout en vele andere isolatiematerialen. 

 • Waar haalt cellulose isolatie dan zijn brandvertragende werking?

 • Door de boorzoutimpregnering ontstaat bij het bevlammen van cellulose verkoling aan de oppervlakte, zoals dat gebeurt bij het verbranden van hout. Het isolatiemateriaal smeult oppervlakkig tot verkoold hout.

 • Dit heeft een zeer hoog smeltpunt, wat het smelten, zelfs bij zeer hoge temperaturen, verhindert.

 • Het oppervlakkig smeulende isolatiemateriaal behoudt bij hoge temperaturen daardoor haar structuur en daarmee ook de isolerende werking.

 • Het smeulproces binnenin het isolatiemateriaal wordt daardoor vertraagd, wat bij hout, in geval van brand, als voordeel gezien wordt (beschermde werking van de koollaag). 

 • Daarom is de brandklasse van het eigenlijk qua brandgedrag gunstige cellulose, geen juiste berekening.

 • Het gedrag in constructies:

 • Het goede brandgedrag blijkt verder uit de brandbestendigheidsklassen van F30 tot F90 van de testen van cellulose isolatie constructies.

 • De benodigde beplating voor de overeenkomstige F-klassen is niet duurder dan voor bijvoorbeeld die met onbrandbare glaswol isolatie, omdat die al bij ca. 600°C smelt en de houtconstructie prijsgeven aan het vuur, terwijl cellulose niet smelt en afhankelijk van de constructie de F-klasse actief verlengt.

 • Dit is afhankelijk van de constructie, omdat dit alleen kan gebeuren als de cellulose na het begeven van de beplating ingebed blijft.

 • Diverse gevallen van brand bewijzen het goede brandgedrag van cellulose isolatie.

Brandveilig

Cellulose-isolatie is schimmelwerend.

Schimmelwerend
 • Door toevoeging van boorzout en boorzuur is cellulose isolatie blijvend werkzaam tegen schimmel, houtworm of andere schadelijke insecten. Ook knaagdieren nestelen zich niet graag in cellulose.

Cellulose is vochtregulerend.

Vochtregulerend
 • Net als hout kan cellulose isolatie vocht opnemen, vasthouden en terug afgeven als de klimatologische omstandigheden weer veranderen. Deze vochtopname die natuurlijk is heeft geen effect op de isolatiewaarde.

bottom of page