top of page

Duurzaam en ecologsich verwarmen met houtpellets

Houtpelletketel manueel te vullen
  • Pellets die we in België gebruiken voor onze ketels en kachels worden meestal gemaakt van schaaf- en zaagafval uit het verwerkingsproces hout. Pellets  gemaakt uit 100% dennenhout is het beste. Zolang we dit hout hier lokaal kweken in goed beheerde bossen is dit een hernieuwbaar natuurproduct en zullen in tegenstelling tot olie, gas en uranium ook voor de volgende generaties nog genoeg bomen en dus ook houtpellets beschikbaar zijn.

  • Houtpellets stoken verzekert mede de instandhouding en zelfs uitbreiding van onze bossen. Investeren in houtproductie, bossen dus, brengt een aardige duit op zonder risico's en is tegelijk goed voor onze planeet. ( zie "Financial return from forestry investment" )

  • Bossen slaan massa's water op in natte periode's en geven dit vocht terug af in warme periode's, wat op zijn beurt weer zorgt voor neerslag dieper landinwaarts.

  • De energie nodig voor het maken van houtpellets is 4 keer kleiner dan deze voor het maken van aardgas en stookolie voor hetzelfde aangeleverd vermogen.

  • De totale CO2 uitstoot voor pelletverbranding is 3,3 keer kleiner dan bij aardgas, 5 keer kleiner dan stookolie en 10 keer kleiner dan bij elektriciteit. Daarenboven is de CO2 uitstoot die vrijkomt bij pelletverbranding, even groot dan deze wat de boom opnam tijdens zijn leven uit de lucht en omzette in zuurstof. 

  • Een laatste groot voordeel van houtpellets stoken is dat de prijs van de pellets de laatste tien jaar nagenoeg niet gestegen is...

bottom of page