top of page
Vitodens 200-W brander

Viessmann gasketels

Gasketel & brandstofcel : Verwarmen en je eigen stroom maken

  • Minder afhankelijk van stijgende elektriciteitsprijzen door een efficiënte eigen stroomproductie

  • Bijzonder hoge overheidssubsidies

  • Eenvoudige installatie en korte montagetijden (vergelijkbaar met compacte gascondensatieketel) door piekbelastingsketel met volledige hydraulica, een buffervat voor verwarmingswater van 170 liter en een laadboiler voor sanitair water van 46 liter

  • Efficiënte en milieuvriendelijke toekomstgerichte technologie (vermindering van de CO2-uitstoot met max. 50 % ten opzichte van conventionele systemen voor warmte- en stroomproductie)

  • Geringe service- en onderhoudskosten dankzij de gekende condensatietechniek

  • Geïntegreerde meters voor elektriciteit, gas en warmte (berekening voor overheidssubsidie voor elektriciteit, terugvordering van de elektriciteitsbelasting en voorwaarde voor de BAFA-subsidie)

  • Vraag een offerte en een opbrengst berekening aan hieronder

bottom of page