Cellulose-isolatie

Wat is cellulose-isolatie?

Cellulose isolatie wordt gemaakt van gerecycleerd krantenpapier. Over de hele wereld worden er in tal van grote drukkerijen dagelijks gigantische hoeveelheden kranten gedrukt. Om de drukpersen correct te kunnen afstellen dienen er proefdrukken te worden gemaakt. De persmachines draaien tegen een zéér hoog tempo wat met zich meebrengt dat er op zeer korte tijd een enorme massa aan papier door te pers vliegt. Dit resulteert in een constante productie van ‘afval’. Dit probleem ontstond natuurlijk reeds in de tijd dat de eerste kranten gedrukt werd. Algauw diende een oplossing gevonden te worden om die massa aan afval-papier te kunnen verwerken. Zo komt het dat in 1920 het product cellulose-isolatie is ontstaan en men sindsdien hiermee isoleert. Men had reeds toen de voordelen van deze grondstof ontdekt en afval werd dus ‘grondstof’.
Daar de initiële grondstof voor krantenpapier hout is, spreekt men dus van een ‘nagroeibare’ grondstof. 

Hoe wordt cellulose-isolatie gemaakt?

 

De massa’s onverkoopbare proefdrukken van kranten worden van de krantendrukkerijen naar de cellulose-bedrijven gebracht. Ze worden aangeleverd op paletten. Voor men deze grondstof gaat gebruiken test men de kranten of ze geschikt zijn als grondstof. Er wordt gekeken naar de papiersoort en de inkten waarmee de kranten bedrukt werden. Wanneer aan deze vereiste normen is voldaan, wordt er overgegaan tot de productie: van krant tot cellulose. Eerst worden de riemen waarmee de kranten bij elkaar worden gehouden verwijderd. Daarna wordt het zuivere product in de productielijn gebracht.
Via een keten van grote molens worden de kranten ‘losgeslagen’ en vermalen tot een fijne, wollige structuur.
Tijdens het productieproces worden een aantal stoffen toegevoegd.
Deze stoffen, vergelijkbaar met keukenzout en onschadelijk voor de gezondheid, zorgen er voor dat schimmels, houtworm of andere schadelijke insecten weinig zin hebben om zich te nestelen in het uiteindelijke product: de cellulose-isolatie.
Bovendien werken deze stoffen ontbrandingsvertragend en brand-remmend.

In deze video krijgt u een beeld van het verschil in brandbaarheid tussen drie soorten isolatie. U kan krijgt hier eveneens een beter beeld van het productieproces en waaruit cellulose-isolatie wordt gemaakt.

De eigenschappen van cellulose-isolatie.

 

Een goede isolatiefactor

Naadloze aansluiting door de inblaas-techniek

Geluidsisolerend

Brandveilig

Schimmelwerend

Vochtregulerend

Een zeer goede isolatie tegen de koude.

Hoeveel warmte uw woning verliest door zijn isolatie is afhankelijk van twee factoren: de dikte van de isolatie en hoe goed het materiaal de warmte tegenhoudt.

Dit laatste noemen we de warmtegeleidingscoëfficiënt. Technisch wordt dit aangeduid als λ-waarde (lambda-waarde) en uitgedrukt in W/mK (Watt per meter Kelvin). Dit getal geeft aan hoeveel warmte dat er bij een temperatuurverschil van 1 Kelvin stroomt door een isolatiestuk van 1 m dik.

Hoe lager dit getal, hoe minder warmteverlies en dus hoe beter het materiaal isoleert. Van isolatiemateriaal wordt er gesproken als dit getal kleiner is dan 0.065 W/mK.

Cellulose isolatie heeft een lambda waarde van 0,038 W/mK, wat vergelijkbaar is met rotswol, glaswol, hennep en houtwol.

Naadloze aansluiting door de inblaas-techniek.

 

Bij het handmatig plaatsen van isolatiedekens of isolatie-platen is het niet altijd mogelijk om alles naadloos te laten aansluiten. Hierdoor blijven soms ongewenste luchtspleten in de isolatie-schil. Door de combinatie van de inblaastechniek in een luchtdicht compartiment worden zulke ‘luchtlekken’ voorkomen.

De beste isolatie tegen geluidsoverlast.

Isoleren tegen geluid van buitenaf is in vele gebouwen een absolute must. Onophoudelijk verkeer zorgt het hele jaar door voor geluidsoverlast. Laat daarom zéker deze factor ook meebepalen voor de keuze van het isolatiemateriaal.

Simpel uitgelegd: indien u wil voorkomen dat lawaai tot binnen (of van de ene ruimte naar de andere) doordringt, is het van belang het juiste isolatiemateriaal te gebruiken.

Niet alle isolatiematerialen isoleren tegen geluid! Cellulose isolatie wèl!

Theoretisch werkt dit doordat het isolatiemateriaal de geluidsgolven absorberen en aldus het geluid dempen.

Harde isolatiematerialen zoals polystyreen-platen, versterken echter de geluidgolven! M.a.w. indien het dak van uw woning geïsoleerd is met polystyreen platen, dan worden de geluidsgolven die doordringen door het dak, nog luider ervaren binnen dan buiten!

Het plaatsen van harde isolatieplaten op het dak van uw woning is misschien soms de goedkoopste oplossing en biedt qua isolatie tegen koude een goede oplossing Plaats dit echter nooit wanneer uw woning gelegen is aan een drukke weg of in een lawaaierige omgeving. U zal hier achteraf veel spijt van krijgen en dan is het echter onbegonnen werk om dat probleem te gaan op lossen.

Cellulose isolatie heeft een hoog geluidsabsorptievermogen. De combinatie van het inblazen van de cellulosevlokken in de luchtdichte compartimenten resulteert in een isolatiemassa met een hoge capaciteit om geluidsgolven te absorberen. Uw rust is verzekerd!

Bij brand heeft u meer tijd om uzelf en uw dierbaren te redden.

Door het hoge organische aandeel van cellulose isolatie, is het logischerwijze een brandbaar bouwproduct (bouwproduct klasse C S2 d0, normaal brandbaar, gemiddelde rookontwikkeling, geen druppelvorming). Net zoals massief hout, de meeste bouwplaten op basis van hout en vele andere isolatiematerialen.

Waar haalt cellulose isolatie dan zijn brandvertragende werking?

Door de boorzout impregnering ontstaat bij het branden van cellulose, verkoling aan de oppervlakte, zoals dat gebeurt bij het verbranden van hout. Het isolatiemateriaal smeult oppervlakkig tot verkoold hout.

Dit heeft een zeer hoog smeltpunt, wat het smelten, zelfs bij zeer hoge temperaturen, verhindert.

Het oppervlakkig smeulende isolatiemateriaal behoudt bij hoge temperaturen daardoor haar structuur en daarmee ook de isolerende werking.

Het smeul proces binnenin het isolatiemateriaal wordt daardoor vertraagd, wat bij hout, in geval van brand, als voordeel gezien wordt (beschermde werking van de koollaag).

Het gedrag in constructies:

Het goede brandgedrag blijkt verder uit de brandbestendigheidsklassen van F30 tot F90 van de testen van cellulose isolatie constructies.

De benodigde beplating voor de overeenkomstige F-klassen is niet duurder dan voor bijvoorbeeld die met onbrandbare glaswol isolatie, omdat die al bij ca. 600°C smelt en de houtconstructie prijsgeven aan het vuur, terwijl cellulose niet smelt en afhankelijk van de constructie de F-klasse actief verlengt.

Dit is afhankelijk van de constructie, omdat dit alleen kan gebeuren als de cellulose na het begeven van de beplating ingebed blijft.

Diverse gevallen van brand bewijzen het goede brandgedrag van cellulose isolatie.

Cellulose-isolatie is schimmelwerend.

 

Door toevoeging van boorzout en boorzuur is cellulose isolatie blijvend werkzaam tegen schimmel, houtworm of andere schadelijke insecten. Ook knaagdieren nestelen zich niet graag in cellulose.

Cellulose is vochtregulerend.

 

Net als hout kan cellulose isolatie vocht opnemen, vasthouden en terug afgeven als de klimatologische omstandigheden weer veranderen. Deze vochtopname die natuurlijk is heeft geen effect op de isolatiewaarde.

Onze specialiteiten
Uw comfort is onze prioriteit.

Centrale verwarming

Ventilatiesystemen

Zonne-energie

Cellulose isolatie

Onze eigen pelletketel thuis, werkt al 10 jaar nu…
Heeft een pellet voorraad silo van 5,5 ton. Wordt volgeblazen met pellets door een bulkwagen.
De ketel werkt volledig automatisch en weersafhankelijk.
Stuurt zowel vloer- en wandverwarming als radiatoren aan.
Heeft een naast staande zonneboiler van 1500 liter.
De zonneboiler beschikt over 17 m2 zonne-collectoren

UITGELICHT

Uw comfort is onze prioriteit.

Isoleren met cellulose

Cellulose isolatie:
de juiste isolatie voor hellende daken en houtskeletwanden

Verwarmen met houtpellets

Duurzaam en ecologisch verwarmen met houtpellets.
Waarom houtpellets wel degelijk ecologisch de beste keuze zijn.

Ventilatie

Verse lucht is essentieel in een woon- of werkruimte.
Een goed ventilatiesysteem is géén overbodige luxe!

Wenst u graag een vrijblijvende offerte?

Neem dan contact op met ons!

ONZE PARTNERS

Uw comfort is onze prioriteit.